Company News 1 min read

Anunț lansare proiect ”Granturi pentru capital de lucru” – Societatea Algorina S.R.L.

Author client
Published September 23, 2021

 

Societatea Algorina S.R.L. cu sediul in localitatea Municipiul Iasi, str. Aleea Decebal nr.3 judeţul Iasi, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul: „ALGORINA SAFE WEB” Cod MySMIS 142817.

Acest contract este finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020:
Axa Prioritară 2: Tehnologia Informațiilor si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva;

Obiectiv specific 2.2: „Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comerțului electronic si a cererii de TIC”
Acţiunea 2.2.1.: ”Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării in domeniu prin dezvoltarea declustere”, apel 3.

Obiectivul general al proiectului “trecerea companiei la dezvoltarea bazata pe inovare prin realizarea unei aplicații inovative de control parental și educație, care sa monitorizeze și restricționeze activitatea copiilor pe baza caracteristicilor psiho-somatice evidențiate de specialiști în domeniul psihologiei infantile si psihologiei pedagogice, în urma activităților de cercetare industriala si dezvoltare experimentala din proiect și a soluțiilor de sprijin si consultanta in inovare, pentru a integra aplicației algoritmi de ultima generație în zona – Deep learning si Artificial Inteligence și făcând posibila abordarea pe verticala a următoarelor domenii științifice prioritare:

• Tehnologii, sisteme și infrastructuri de comunicații;
• Securitatea și accesibilitatea sistemelor informatice;
• Sisteme si infrastructura de securitate;
• Calculatoare și sisteme automate;
• Electronica și telecomunicații;
• Tehnologia societății informaționale”.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
• aplicație inovativa de control parental si educație, dezvoltată;
• 7 stații de lucru și 7 licențe software achiziționate; servicii de consultanta cercetare-dezvoltare realizate.
• Capacitatea companiei de prestare servicii in zona de tehnologie a informațiilor dezvoltată și eficientizată;
• Competitivitatea companiei crescută, prin diversificarea portofoliului de produse și servicii cu cele din zona tehnologiei
informațiilor și comunicațiilor;
• Un proiect implementat cu succes; rezultatele proiectului diseminate pe scară largă.

Valoarea totală a proiectului este de 6,163,915.36 lei, valoarea totală eligibilă nerambursabilă este de 5,767,674.90 lei, din care contribuția FEDR este de 4,147,335.16 lei, iar contribuția din bugetul național este de 731,882.66 lei.

Proiectul se implementează pe o durata de 24 luni, din 24.06.2021 până în 24.06.2023.
“Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020”

Persoană contact:

Laura Lipovanu
Funcție: Office administrator
Telefon: 0770.754.177
E-mail: office@sabs.ro